นิเทศ ติดตาม การวัดและประเมินผลหลังเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การอ่านออก เขียนได้และคิดเลขเป็น (ขี่ตั๊กแตนจับช้าง)

วันที่ 4 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีสำรวย นกงาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3 มอบหมายให้ คณะนิเทศ ตามคำสั่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ที่ 128/2567 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2567 นิเทศ ติดตาม การวัดและประเมินผลหลังเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การอ่านออก เขียนได้
และคิดเลขเป็น (ขี่ตั๊กแตนจับช้าง)
ขอขอบคุณ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ฯ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ
เขต 3 ทุกท่าน ที่ได้ดำเนินการตามนโยบาย ตามโครงการ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และขับเคลื่อน
กิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *