ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

social network

วีดิทัศน์การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มงานตามภารกิจ

คลังข้อสอบ

โครงการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น(ขี่ตั๊กแตนจับช้าง)

คู่มือ PISA

นับเวลาถอยหลังสอบ RT ป.1 (สอบ 14 ก.พ.2567)

นับเวลาถอยหลังสอบ NT ป.3(สอบ 28 ก.พ.2567)

นับเวลาถอยหลังสอบ RT ป.1
นับเวลาถอยหลังสอบ NT ป.3

นับเวลาถอยหลังสอบ O-NET ป.6(สอบ 10 ก.พ.2567)

นับเวลาถอยหลังสอบ O-NET ป.6(สอบ 11 ก.พ.2567)

นับเวลาถอยหลังสอบ O-NET ป.6

นับเวลาถอยหลังสอบ O-NET ม.6(สอบ 24-25 ก.พ.2567,2-3 มี.ค.2567)

นับเวลาถอยหลังสอบ O-NET ม.6
นับเวลาถอยหลังสอบ O-NET ม.3

เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

คลังสื่อ(รวมแบบฝึกทักษะ)

คลังสื่อการเรียนการสอน(เก่งจริง ชิงค่าเทอม)

SSK3 Channel

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ