ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา


จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

social network

หนังสือราชการ

ก้าวทันข่าว✍️รายงานผลการนิเทศเปิดภาคเรียน ครบ100%

0:21 / 2:02

ก้าวทันข่าว : สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 Kick off หลักสูตรสถานศึกษา “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

กลุ่มงานตามภารกิจ

คลังข้อสอบ

โครงการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น(ขี่ตั๊กแตนจับช้าง)

คู่มือ PISA

แนวทางการขับเคลื่อน PISA 2025 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีผลการเข้าใช้งานระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING สูงเป็นลำดับที่ 2 ของประเทศ

ผลการทดสอบ O-NET และ RT

เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

คลังสื่อ(รวมแบบฝึกทักษะ)

คลังสื่อการเรียนการสอน(เก่งจริง ชิงค่าเทอม)

SSK3 Channel

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ