การสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ

ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่) ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีสำรวย นกงาม ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 มอบหมายให้

ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแวว รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ดร.ประจักษ์ ทองเลิศ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ ) สนามสอบโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ซึ่งมีนักเรียนเข้าสอบแข่งขันทั้งสิ้น 583 คน จำนวน 20 ห้องสอบ : สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. “ องค์กรคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข ” Quick Win ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อที่ 7 จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ สร้างบรรยากาศทางวิชาการ ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก การดำเนินกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สนามสอบและอำนวยความสะดวกในการสอบด้วยความเรียบร้อยจากผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล นายสุริเยศ ถุงจันทร์

รองผู้อำนวยการและบุคลากรทุกท่านตลอดจนคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ทุกท่าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *