การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูล Big Dataผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ตามตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

วันที่ 12 มีนาคม 2567 ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกงาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูล BIG DATA ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนรายตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2566 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการอ่านออก เขียนได้และคิดเลขเป็น (ขี่ตั๊กแตนจับช้าง) โดยมี ว่าที่ ร.ต.หญิง ชนาธิป ผลวาวแวว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นายประจักษ์ ทองเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมจัดทำฐานข้อมูล BIG DATA ณ ห้องประชุมตากะจะ เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *