การประชุมชี้แจงผ่านะบบออนไลน์ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันศุกร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ว่าที่ ร.ต. สำรวย นกงาม ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓

มอบหมายให้ กลุ่มงานวัดประประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นำโดย ดร.ประจักษ์ ทองเลิศ ผู้อำนวการกลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วย นางสาวเกษศิรินทร์ แพงวิเศษ

นางอุไรวรรณ ศรีปัญญา และนางบุษบา ตังตา ได้จัดประชุมชี้แจงผ่านระบบออนไลน์ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 จากสถานีทีวีดิจิทัล SSK3 Channel

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานการประเมินผลคุณภาพผู้เรียน(NT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้ผลการทดสอบที่สะท้อนผลการเรียนรู้ของ

นักเรียนอย่างแท้จริงสามารถนำผลการทดสอบไปวางแผนพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *