สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เตรียมความพร้อมสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

วันที่ 15 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีสำรวย นกงาม ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแวว รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 พร้อมด้วย นางปราใส สุทธิกรณ์ และนางสาวลลิตวดี บุญแซม ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้รับผิดชอบโครงการลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสถานศึกษาพอเพียงเพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับคณะวิทยากรจากโรงเรียนบ้านแทรง ณ โรงเรียนบ้านแทรง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โดยสถานศึกษาพอเพียง จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านแซรสะโบว โรงเรียนนิคม 1 และโรงเรียนบ้านระกา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา : สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. “องค์กรคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข” Quick Win ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อที่ 1 ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ มีการขับเคลื่อนลงสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ ตามเกณฑ์การประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ ของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเข้มแข็ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *